Dydaktyka

BANKOWOŚĆ

Wykład 1   Wykład 2   Wykład 3   Wykład 4   Wykład 5   Wykład 6   Wykład 7   Wykład 8   Wykład 9   KNF - 5 lat  

CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Stacjonarne

Wykład 1   Wykład 2   Wykład 3   Wykład 4   Wykład 5   Wykład 6   Wykład 7   Wykład 8   Open banking   Projekt  

CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Niestacjonarne

Wykład 1   Wykład 2   Wykład 3   Wykład 4   Wykład 5   Wykład 6   Wykład 7   Wykład 8   Open banking  

Informatyczne wsparcie procesów finansowych

gui1   gui2   Wykład 1   ABAP - podręcznik   Wykład 2   Wykład 3   Zadanie 1   Zadanie 2   Zadanie 3   Zadanie 4   Zadanie 5   Zadanie 6   Zadanie 7   Zadanie 8   Zadanie 9