dr hab. Dariusz Wawrzyniak
prof. UE

Katedra Bankowości
Instytut Zarządzania Finansami

dariusz.wawrzyniak@ue.wroc.pl