Dydaktyka

BANKOWOŚĆ - D2ZF

EGZAMIN POPRAWKOWY - 12 lutego, wtorek, godzina 9, pokój 411 Z  
Oceny z części wykładowej  
Propozycje ocen z części wykładowej  
Informacje dotyczące EGZAMINU  
Wykład 1   Wykład 2   Wykład 3   Wykład 4   Wykład 5   Wykład 6   KNF - 5 lat   Wykład 7   Wykład 8  

Bezpieczeństwo rynku usług finansowych - D3ZF 06 07

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALICZENIA  
Uwaga! Test zaliczeniowy odbędzie się 8 stycznia, o godz. 9.00. Obowiązuje literatura do wykładów 1, 2, 3 i 4.  
Wykład 1   Wykład 2   Wykład 3   Wykład 4   Wykład 5  

Bezpieczeństwo rynku usług finansowych - L3ZF 04

Uwaga! Najbliższe zajęcia odbędą się 12 stycznia.  
Oceny końcowe  
Informacje dotyczące zaliczenia przedmiotu   Wykład 1   Wykład 2   Wykład 3  
STUDIA PODYPLOMOWE

SAP ERP - Narzędzia i techniki rozwoju systemu - edycja V

Link do strony UE

Harmonogram zajęć 2018/2019Zajęcia 14 października 2018 - Finanse w SAP ERP
Prezentacja 1

Zajęcia 27 i 28 października 2018 - Logistyka w SAP ERP
Gospodarka materiałowa
Sprzedaż i dystrybucja
Planowanie produkcji
Gospodarka magazynowa

Zajęcia 17 listopada 2018 - Kadry i płace w SAP ERP
Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zajęcia 18 listopada 2018 - Podstawy programowania w języku ABAP - część 1
ABAP - część 1
Podręcznik
Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4
Klucze developerskie

Zajęcia 1 i 2 grudnia 2018 - Podstawy programowania w języku ABAP - część 2 i 3
ABAP - część 2
Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Zadanie 8
Zadanie 9 Zadanie 10

Zajęcia 26 i 27 stycznia 2019 - Modyfikacje i rozszerzenia w SAP ERP - część 1 i 2
Modyfikacje i rozszerzenia - część 1
Modyfikacje i rozszerzenia - część 2

Zajęcia 16 lutego 2019 - Modyfikacje i rozszerzenia w SAP ERP - część 3
Modyfikacje i rozszerzenia - część 3
Substytucje i walidacje w FI